برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار، موجب تعامل سرمایه گذاران و فناوران خواهد شد

برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار، موجب تعامل سرمایه گذاران و فناوران خواهد شد

میهن نیوز_ مدیرعامل پایانه صادراتی استان زنجان در بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به همراه نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار استان زنجان اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه موجب تبادل دانش و اطلاعات فناوران و کسب و کارها با سرمایه گذاران و رونق اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.
مهندس عبداله اسماعیلیان افزود: پایانه صادراتی استان زنجان به عنوان بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شمالغرب کشور، آمادگی خود را در راستای همکاری گسترده با فناوران، پژوهشگران و صاحبان استارت آپ ها اعلام می دارد.
وی افزود: در راستای حمایت از زنجیره تولید، اولین مرکز نوآوری تخصصی هاب صادراتی و کشاورزی شمالغرب کشور با عنوان آپیک، در پایانه صادراتی استان زنجان با هدف مدیریت فرآیند فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات از نحوه برداشت تا انبارمانی، بسته بندی و صادرات مورد بهره برداری قرار گرفته شده است.
این نمایشگاه در ۳۲ گروه کالایی با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و خدمات کسب و کار استان برگزار می شود.
بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار همزمان با نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی کاسپین برگزار شده است.
این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر خواهد بود. استان زنجان؛ مدیرعامل پایانه صادراتی استان زنجان در بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به همراه نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار استان زنجان اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه موجب تبادل دانش و اطلاعات فناوران و کسب و کارها با سرمایه گذاران و رونق اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.

مهندس عبداله اسماعیلیان افزود: پایانه صادراتی استان زنجان به عنوان بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شمالغرب کشور، آمادگی خود را در راستای همکاری گسترده با فناوران، پژوهشگران و صاحبان استارت آپ ها اعلام می دارد.
وی افزود: در راستای حمایت از زنجیره تولید، اولین مرکز نوآوری تخصصی هاب صادراتی و کشاورزی شمالغرب کشور با عنوان آپیک، در پایانه صادراتی استان زنجان با هدف مدیریت فرآیند فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات از نحوه برداشت تا انبارمانی، بسته بندی و صادرات مورد بهره برداری قرار گرفته شده است.
این نمایشگاه در ۳۲ گروه کالایی با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و خدمات کسب و کار استان برگزار می شود.
بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار همزمان با نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی کاسپین برگزار شده است.
این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

Share this post