تحویل ۱۳۲ واحد مسکونی به متقاضیان پروژه برکت در زنجان

مهندس اسماعیلی

تحویل ۱۳۲ واحد مسکونی به متقاضیان پروژه برکت در زنجان

میهن نیوز- مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: تا پایان اسفند ماه سال گذشته از ۱۹۲ واحد آماده تحویل پروژه برکت حدود ۱۳۲ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده است.

اصغر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ان، با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در راستای تحقق برنامه ریزی خود مبنی بر واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن تاکید جدی دارد، گفت: برای تحقق اهداف پیشی بینی شده در این بخش گام های بزرگی برداشته است که در این راستا طبق تعهد تا پایان اسفند ماه سال  ۱۴۰۱ نیز  ۱۹۲ واحد مسکونی پروژه برکت آماده تحویل بود که  ۱۳۲ نفر از  متقاضیان با تکمیل آورده، واحدمسکونی خود را تحویل گرفتند.

او ابراز کرد: همچنین بقیه متقاضیان به محض تکمیل واریزی شان واحد  مسکونی خود را تحویل خواهند گرفت.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،با بیان اینکه پروژه نهضت ملی مسکن، طرح عظیم دولت در راستای خانه دار کردن جامعه هدف این طرح است، گفت: تحقق کامل آن نیازمند تامین و تکمیل تمامی زیرساخت ها با همراهی دستگاه های خدمت رسان است که کوتاهی یک بخش به عنوان چالش در مسیر اجرای کامل نهضت ملی مسکن است.

اسماعیلی تاکید کرد: همچنین تامین به موقع آورده توسط متقاضیان عامل اساسی و مهم  در تکمیل و تحویل واحدهای مسکن طبق برنامه زمان بندی است.

او افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به عنوان استان پیشتاز در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن تمام تلاش خود را برای تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن انجام داده و به توفیقات خوبی در این زمینه دست یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ساخت مسکن استاندارد و ایمن را به عنوان یک اصل مهم و اساسی مورد توجه جدی قرار داده است و از بهترین مصالح و تجهیزات در این زمینه استفاده می کند که در این راستا در آخرین روزهای سال گذشته تایید ایمنی آسانسورهای بلوک های نهضت ملی مسکن پروژه برکت از اداره کل استاندارد زنجان اخذ شد.

 

Share this post