تمام اقدامات شهرداری زنجان در مقابله با شیوع کرونا ویروس براساس دستور العمل ستاد پیشگیری است

تمام اقدامات شهرداری زنجان در مقابله با شیوع کرونا ویروس براساس دستور العمل ستاد پیشگیری است

شهردار زنجان در گفت و گوی اختصاصی با آوای میهن نیوز اعلام کرد:

تمام اقدامات شهرداری زنجان در مقابله با شیوع کرونا ویروس براساس دستور العمل ستاد پیشگیری است

 شهردار زنجان در گفت و گوی اختصاصی با آوای میهن نیوز تاکید کرد:برای مقابله با ویروس کرونا تمام عوامل انسانی و تجهیزات و امکانات شهرداری بسیج شده  و پابه پای مسئولان نظام سلامت برای عبور از این بحران خواهیم بود.

دکتر یگانه افزود: وسایل حمل و نقل عمومی بصورت خیلی جدی رصد و ضدعفونی می شود.

 به گفته این مسوول شهری تمام اقدامات شهرداری در مقابله با شیوع کرونا ویروس براساس دستور العمل ستاد پیشگیری است.

دکتر یگانه در ادامه از مردم خواست برای حفظ سلامتی خود و خانواده های خود و جامعه در خانه بمانند.

 شهردار زنجان در پایان گفت:اقدامات گسترده فرهنگی در حوزه بهداشت عمومی توسط شهرداری انجام شده ومی شود.

Share this post