توفیقات به دست آمده توسط نیروهای مسلح برای مردم مشهود است

توفیقات به دست آمده توسط نیروهای مسلح برای مردم مشهود است

 

استاندار قزوین گفت: توفیقات به دست آمده توسط نیروهای مسلح برای مردم مشهود است و امنیتی که از آن برخوردار هستیم بزرگترین مزیت موجود کشور به حساب می آید.

محمدمهدی اعلایی در حاشیه رژه نیروهای مسلح که به مناسبت فرارسیدن روز ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امنیت مهم ترین کالایی است که حاکمیت وظیفه تأمین آن را بر عهده دارد و بزرگترین دارایی، بزرگترین نیاز و بزرگترین کانون تهدید است.

وی افزود: امنیت مقوله ای است که دشمنان تدبیر می کنند تا به آن آسیب وارد کنند و به طور قطع شأن نیروهای مسلح تأمین امنیت برای جامعه است که آحاد جامعه بتوانند در سایه این امنیت به زندگی خود بپردازند و خواسته های خود را دنبال کنند.

استاندار قزوین گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین کیفیت امنیت را با کم ترین هزینه در مقایسه با سایر کشورها تأمین می کند و این اتفاق با توجه به تلاش، از خودگذشتگی و جان برکفی نیروهای مسلح محقق شده است.

نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: ارتش از بارزترین نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی است و توفیقات به دست آمده توسط ارتش و سپاه برای مردم مشهود است و امنیت که از آن برخوردار هستیم بزرگترین مزیت موجود کشور به حساب می آید.

وی اظهار داشت: امنیت فعلی کشور امروز که بزرگترین ناامیدی دشمنان را رقم می زند در سایه این تلاش ها به دست آمده و رژه امروز هم نمایش اقتدار و توانمندی به مردم بود.

Share this post