حق فسخ پیمان با پیمانکاران ممنوع

حق فسخ پیمان با پیمانکاران ممنوع

معاون عمرانی استاندار:

حق فسخ پیمان با پیمانکاران ممنوع

هیچ‌ کدام از مدیران دستگاه‌های اجرایی حق فسخ پیمان با پیمانکاران را ندارند

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: در شورای فنی استان مصوب کردیم که هیچ‌ کدام از مدیران دستگاه‌های اجرایی حق فسخ پیمان با پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی را ندارند و در این مورد باید از کمیته پیمان کسب ‌تکلیف کنند.

علی فرخزاد در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه نوسان‌ و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی استان را با مشکل روبه‌رو کرده است اظهار داشت: به همین خاطر بعضی از مدیران و کارفرمایان ما به سمت اجرای ماده ۴۶ و فسخ پیمان با پیمانکاران رفته بودند که در شورای فنی استان جلوی آنها را گرفتیم.

وی جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی را مهمترین رسالت خود در شرایط کنونی دانست و اضافه کرد: اگر پیمان و قرارداد ساخت یک طرح عمرانی فسخ شود و یک پیمانکار جدید بخواهد کار را شروع کند، قطعاً پروژه را با ۲ برابر قیمت پیمانکار قبلی انجام خواهد داد، در حالی که اگر دستمزد قرارداد پیمانکاران فعلی را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم، همین پیمانکاران به کار ادامه می‌دهند.

فرخزاد با ذکر اینکه جابه‌جایی پیمانکار سبب اتلاف زیاد وقت خواهد شد، ادامه داد: پیمانکاران حاضر چون در کارگاه مستقر هستند و بخشی از مصالح کار را در اختیار دارند، به راحتی با تزریق بودجه و اعتبار می‌توانند کار را از سر بگیرند در حالی که پیمانکاران جدید تا بیاید کار را آغاز کند، چندین ماه زمان تلف می‌شود.

Share this post