خاتمی ریسک بزرگی کرد و سرمایه اجتماعی خود را برای امثال ما هزینه کرد

خاتمی ریسک بزرگی کرد و سرمایه اجتماعی خود را برای امثال ما هزینه کرد

مردم با عدم مشارکتشان نشان دادند سازوکار انتخابات را قبول ندارند

خاتمی ریسک بزرگی کرد و سرمایه اجتماعی خود را برای امثال ما هزینه کرد

گروه سیاسی: نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که تعدادی از نمایندگانی که رد صلاحیت شدند از طرف مراجع ۴ گانه مشکلی نداشتند

خاتمی ریسک بزرگی کرد و سرمایه اجتماعی خود را برای امثال ما هزینه کرد

«پروانه سلحشوری» نماینده مردم تهران در مجلس دهم در رابطه با انتقاد برخی اصلاح طلبان به خاتمی گفت: به نظر میرسد برخی  مطلع نیستند که در این دوره از انتخابات اقبال اجتماعی به رای دادن و مشارکت در انتخابات وجود نداشت و از عدم حمایت خاتمی در انتخابات اسفند ماه صحبت به میان می آورند. بر آوردخاتمی از شرایط درست بود و بر همین اساس مطرح کرد؛ “حتی اگر من هم بگویم مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند” و شاهد حضور حداقلی مردم در انتخابات بودیم. او ادامه داد: رد صلاحیت های گسترده در این دورده از انتخابات به گونه ای پیش رفت که در شهرهایی که امکان مشارکت مردم در انتخابات وجودداشت گزینه اصلاح طلبی باقی نگذاشتند. در مناطقی مانند تهران هم که عده ای رد صلاخیت شدند از ابتدا مشخص بود شاهد مشارکت مردم نیستیم، اصلاح طلبان را تایید کردند.

سلحشوری مطرح کرد: مصرانه معتقدم کسانی که این صحبت‌ها را بیان می‌کنند از آنچه در بستر اجتماع می‌گذرد مطلع و آگاه نیستند این دسته از افراد منافع حزبی، جریانی و جبهه ای را فدای منافع گروهی کرده اند. حق بود زمانیکه هم قطاران این دوستان تأیید صلاحیت نشدند آنها نیز به خاطر رد صلاحیت های گسترده و بی سابقه به نشانه اعتراض کنار می‌کشیدند. مردم در یازدهمین دوره انتخابات نشان دادند اقبالی به کسانی که فقط نام اصلاح طلبی را پیش میکشند، ندارند. او در رابطه با استعفای عارف گفت: من در جریان استعفای او نیستم. ممکن است رخ بدهد و ممکن است، عارف نخواهد باشد و اگر او نخواهد که نمی‌شود کاری کرد. اصلاح طلبی فقط یک نام نیست یک کنش و یک فکر همراه با عمل است. بعد از انتخابات ۹۶ مردم انتظاراتشان هم از نمایندگان و هم ریاست جمهوری برآورده نشد و این انتظار میرفت که  مشارکت مردم در این دوره از انتخابات کم باشد.

سلحشوری در پاسخ به این سوال که آیا بالابردن سطح انتظارات از خاتمی در حالی است که او هم در سال‌های اخیر با محدودیت‌های زیادی مواجه بود منصفانه است گفت: معلوم است که منصفانه نیست. خاتمی ریسک بسیار بزرگی کرد و سرمایه اجتماعی خود را برای امثال ما هزینه کرد. لیست امید مدیون حمایت  خاتمی است، خاتمی اعتبارش را برای عده ای افراد ناشناخته خرج کرد. در شورای شهر علیرغم اینکه خود من انتظار حمایت خاتمی از شورا را نداشتم چنین کاری کند،  اما این کار را انجام داد. خاتمی را  باید عنوان یک سرمایه حفظ کنیم، انتظاراتی که در جهت خواست خودمان است نداشته باشیم. قطعا حفظ سرمایه خاتمی بسیار مهم‌تر از گروه‌هایی هست که ناقد او هستند. او در رابطه با اهداف برخی از اصلاح طلبان از انتقاد کردن به خاتمی گفت: جامعه ی ما  جامعه ناراضی است. خود خاتمی هم هرگز نگفته است از نقد عاری و انتقادی به او وارد نیست، اما انگشت اتهام به سمت خاتمی خارج از انصاف و عدالت است. برخی کارها و زحمات خاتمی را نادیده گرفته اند. عده‌ای از دوستان ممکن است از  محافظه کاری ها و یا از وقایع ۸۸ ناراضی باشند اما در مجموع باید به عنوان عنصر ملی و سرمایه ملی قدر خاتمی را دانست. افرادی که این حرف‌ها و نقد ها را بیان و ابراز خوشحالی می کنند یا اپوزوسیون خارج از کشور هستند که می‌خواهند بگویند در ایران هیچ سرمایه اجتماعی وجود ندارد یا کسانی هستند که در داخل مخالفان جدی اصلاح درون فکری هستند و بعضا به نام ارزشی‌ها خودشان را می‌خوانند.

او گفت: به نظر میرسد اپوزسیون خارج از کشور و ارزشی در تخریب هماهنگ عمل می کنند، هر دو گروه با هم ممکن است برای تخریب شدن دیگری خوشحالی کنند از آنها انتظاری نیست، اما از کسانی که مدعی اصلاح طلبی هستند انتظار می‌رود حداقل‌های اجتماعی را درک کنند، اکنون زمان بازخوانی یک فرصت است،  باید عناصر تأثیرگذار  در حوزه سیاسی و علت ایجاد نارضایتی در بین مردم  بررسی شود. جریان اصلاح طلب تمام و کمال طرفدار روحانی ایستاد حتی خاتمی هم از روحانی حمایت کرد. آنهایی که خاتمی را نقد می کنند اگر در آن زمان رأی نمی‌آوردند در قبال سوزاندن این سرمایه عظیم چه پاسخی داشتند؟ اینها سوالات اساسی و مهمی است. اگر اصلاح طلب ها به معنی واقعی اصلاح گر و در صدد اصلاح جامعه هستند عوض تخریب‌ها پارادایم و شاخص های خود را مشخص کنند، ببینند ازمفهومی که به دنبالش هستند چه می‌خواهند عده‌ای جریان اصلاح طلبی را فقط در این می‌بینند که بتواند حضور در قدرت داشته باشند. حضور در قدرت بدون پشتوانه مردم ارزشی ندارد. جریان اصلاحات بخوبی واقف است که سرمایه اجتماعی‌ اش کاسته شده است. او در رابطه با اختلافات بین اصلاح طلبان گفت: اختلاف یک امر طبیعی است و پویایی می‌آورد. این چیزی نیست که اصلاح طلبان بخواهند برای خودشان امتیازی بگیرند. اختلاف امر مشخص و معمولی است. اختلافات جزئی از پویایی یک روند کاری است وباید به فال نیک گرفت و هر اتفاقی ممکن است پیش بیاید و تغییراتی ممکن است رخ دهد امیدوارم بتوانند این جریان را تقویت کنند.

 سلحشوری گفت: ممکن است برخی ادعا کنند به عنوان جریانی که کار حزبی می‌کند، مداومت، در حضور فعالیت های حزبی و مشارکت های سیاسی معنا پیدا می‌کند.  اگر قرار بر این باشد که به هر قیمتی بر مشارکت تاکید و خود را در معرض انتخابات بگذاریم علیرغم اینکه ممکن است یک عده در صدد حذف سیستم برآمده باشند، سوال این است که مردم در هر صورتی حضور ما را قبول دارند؟ این سوالی است که در ذهن بوجود می‌آید. او مطرح کرد: پایگاه مردمی اصلاحات اگر تنزل یافته یکی از علت‌هایش‌ این است که مطرح شده در هر صورتی در انتخابات مشارکت کنیم در هر حالی که از طرف شورای نگهبان این اهتمام به خرج داده شد که اکثریت رد صلاحیت شوند حتی در شهرستان هایی که احتمال حضور مردم وجود داشت حداقل کاندیدا تایید شدند.  در تهران هم‌مردم این رقابت را قبول نداشتند. از ۱۸ درصد مشارکت در تهران اگر ارا باطله هم‌مشخص شود رای مردم  کمتر می شود.

مردم با مشارکت شان نشان دادن سازوکار انتخابات را قبول ندارند. قبل از تاکید بر مشارکت باید ساز و کار انتخاباتی درست از نظر قانون داشته باشیم همان کاری که اخیرا مجلس دهم در صدد آن است. مشخص نیست شورای نگهبان تا چه حد بخواهد مصوبات اخیر مجلس را بپذیرد.

سلحشوری  با اشاره به تعیین محدوده نظارت استصوابی بر انتخابات گفت: مصوبات اخیر مجلس نقش انتخاباتی و نظارت شورای نگهبان را شفاف سازی میکند. تعدادی از نمایندگانی که رد صلاحیت شدند از طرف مراجع ۴ گانه مشکلی نداشتند ولی توسط شورا رد صلاحیت شدند. سازوکار انتخاباتی حضور به هر قیمتی را باید به اصلاح سازوکار انتخاباتی درست توسط شورای نگهبان و مقوم ساختن احزاب سوق داد. نمی شود گفت ما یک جریان هستیم و باید حتما در انتخابات شرکت کنیم ما جریان هستیم یک حزب نیستیم. هر زمان که توانستیم حزب واحد مسلط با یک گفتمان را تشکیل دهیم آن موقع می توان در آن رابطه صحبت کنیم اما تا آن نقطه فاصله زیادی داریم./ برنــــــــــا

Share this post