خرید تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کووید-١٩(ویروس کرونا) توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان

خرید تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کووید-١٩(ویروس کرونا) توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان

مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان خبرداد:

خرید تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کووید-١٩(ویروس کرونا) توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان

مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان گفت: بانک مهر ایران در خرید تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کووید-١٩(ویروس کرونا) – طرح شهید سلیمانی و اهداء آن به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان مشارکت کرد.

حسن خانمحمّدی اظهارداشت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگترین بانک تخصصی قرض الحسنه، به منظور جذب و تخصیص منابع قرض‌الحسنه، با برخورداری از ١٠ میلیون مشتری و پرداخت ٩ میلیون فقره وام قرض‌الحسنه تاکنون، با ۵٣٠ شعبه در سراسر کشور مشغول اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان واقعی جامعه است.

خانمحمّدی در خصوص برنامه های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی و عام المنفعه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حوزه بهداشت و درمان افزود: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در اجرای منویات مقام معظم رهبری که فرموده اند” یقیناً هر چیزی که کمک کند به سلامت جامعه و عدم شیوع بیماری کرونا، یک حسنه است”، برای نخستین بار در کشور با اختصاص بودجه ای بالغ بر ١٣٠ میلیارد ریال از محل وجه التزام(جریمه دیر کرد) و از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به خرید اقلام مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان و کنترل بیماری کووید-١٩ در طرح شهید سلیمانی نموده است.

در طرح مذکور در مجموع حدود ١۵.٠٠٠ قلم تجهیزات پزشکی شامل دستگاه کپسول اکسیژن و متعلقات، دستگاه ضد عفونی کننده UV، دستگاه تب سنج لیزری و دستگاه پالس اکسی متر بین ١٢۶ مرکز منتخب و پایگاه سلامت در سراسر کشور توزیع شده است.

مدیر شعب استان زنجان ادامه داد: در استان زنجان نیز حدود ٢۶٠ قلم تجهیزات پزشکی شامل تعداد ۶٣ دستگاه کپسول اکسیژن و متعلقات، تعداد ٢١ دستگاه ضد عفونی کننده UV، تعداد ٨٨ دستگاه تب سنج لیزری و تعداد ٨٨ دستگاه پالس اکسی متر بین مراکز منتخب و پایگاه سلامت در سراسر استان زنجان توزیع می شود.

خانمحمّدی در رابطه با این اقدام بانک افزود: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با تصویب مجمع عمومی سالیانه خود برای نخستین بار در کشور، وجه التزامی( جریمه دیر کرد) که بر اساس قانون دریافت می شود را به انجام کارهای عام المنفعه اختصاص می دهد که مشارکت در برنامه‌های پیشگیری، کنترل و درمان بیماری کرونا در همین راستا انجام شده است.

مدیر شعب بانک مهر ایران استان زنجان در پایان گفت: از عموم اشخاص حقوقی و حقیقی خواهشمند است در خصوص معرفی ظرفیت ها و خدمات گسترده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای بهبود معیشت مردم، حمایت از ترویج فرهنگ قرآنی قرض‌‌الحسنه و استمرار برنامه های نیک اندیشانه و نوع دوستانه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در حوزه مسئولیت های اجتماعی، همکاری و اقدامات شایسته صورت پذیرد.

 

Share this post