دستگاه های اجرایی استان پاسخگو وشفاف باشند

دکتر رفیعی

دستگاه های اجرایی استان پاسخگو وشفاف باشند

/امیدآفرینی باید کارآیی اصلی شورای اطلاع رسانی باشد/

آوای میهن نیوز: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ایجاد امید در بین مردم جامعه  را از جمله مهمترین کارآیی و بازده اصلی شورای اطلاع‌رسانی برشمرد و گفت: امیدواریم با کمک شورای استان هم بتوانیم آن را محقق کنیم.

ابوالفضل رفیعی در جلسه  شورای اطلاع رسانی استان، با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به حضور پررنگ رسانه ها در فضای مجازی، کار رسانه‌ای از بعضی جهات سخت شده است، اظهار داشت: دسترسی به انواع رسانه ها، با ابزاری که در دست مردم است، به سهولت انجام می گیرد و البته باید از همین موضوع، به عنوان یک فرصت استفاده شود چون عملاً شاهد ایجاد یک جریان سیاه نمایی و ناامید کننده، در عرصه رسانه هستیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها هم ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند، گفت: از این رو لازم است که شورای اطلاع رسانی استان، ضمن هوشیاری در خنثی سازی توطئه های دشمن، از همه توان خود برای انجام اقدامات در راستای اطلاع رسانی، شفاف سازی و انعکاس پاسخگویی که از سوی دستگاه های اجرایی استان باید باشد، استفاده کند تا امید را در کالبد جامعه بدمد.

معاون استاندار زنجان اظهار داشت: با توجه به صلاحیت ها و وظایف اعضای شورای اطلاع‌رسانی، مهمترین وظیفه شورا، نقش آفرینی در عرصه مدیریت افکار عمومی در چهارچوب سیاست های کلی کشور ، سیاست‌گذاری و تبیین خط و مشی اطلاع رسانی است.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان با تاکید بر لزوم بازنگری در وضعیت موجود بخش های مختلف از جمله عملکرد دستاوردهای حوزه های مختلف، ترسیم جهت گیری اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی استان، تصریح کرد: این بازنگری برای حرکت پیش رو، ضروری است.

رفیعی مهمترین موضوع برای بازده بیشتر شورای اطلاع رسانی را پیگیری صدور احکام اعضای جدید و صدور مجدد احکام مسئولان کمیته ها ، برگزاری جلسه بعدی شورای اطلاع رسانی در اسرع وقت و با فاصله کمتر از این جلسه با حضور اعضای جدید، پیشنهاد اضافه شدن سه عضو حقیقی از میان نیروهای خلاق، خوش‌فکر و توانمند از چهره های علمی و فعال رسانه‌ای را از اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم در چهارچوب گفتمان نظام،  سیاست‌های مربوطه را در حوزه اطلاع رسانی و فعالیت های شورا، پیگیری کنیم.

 وی با بیان اینکه بخشی از دستورالعمل های شورای اطلاع رسانی که بر آن تاکید شده است با محوریت استانداری و حوزه اطلاع رسانی آن است، اظهارداشت: دلیل این امر هم، به خاطر شناختی است که استانداری از حوزه ها و دستگاه ها دارد و روابط عمومی آن هم به عنوان سخنگوی استانداری مطرح است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه و اهمیت حوزه اطلاع رسانی ابراز امیدواری کرد: شورای اطلاع رسانی با قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود، از ظرفیت قانونی در راستای تحقق اهداف حوزه اطلاع رسانی، استفاده کند.

وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می رسد با فعال کردن کمیته‌ها و حضور بیش از پیش اعضاء در شورای اطلاع رسانی، بتوانیم گامی در راستای اطلاع رسانی شفاف برداشته و ضمن خروج از وضعیت فعلی، در  فعال شدن و نقش‌آفرینی آن سهیم باشیم.

دکتر رفیعی

Share this post