عمویی سرپرست شعبه ۲تامین اجتماعی زنجان شد

عمویی سرپرست شعبه ۲تامین اجتماعی زنجان شد

عمویی سرپرست شعبه ۲تامین اجتماعی زنجان شد

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان ، با صدور حکمی جلال عمویی را به عنوان سرپرست شعبه ۲ تامین اجتماعی زنجان منصوب کرد.

به گزارش میهن نیوز، مراسم معارفه  سرپرست شعبه ۲زنجان در محل  این شعبه و با حضور برخی از پرسنل اداره کل استان و شعب برگزار شد.
در این مراسم دکتر عزیزخانی ضمن تقدیر وتشکر از خدمات  هوشنگ نظری معاون بیمه ای شعبه که  با حفظ سمت به عنوان سرپرست این شعبه مشغول ارایه خدمت بودند،
جلال عمویی رابه عنوان  سرپرست جدید شعبه معرفی کرد.
عمویی پیش از این  ریاست شعبه دندی و مسئول امور مستمریها در شعبه یک زنجان را در کارنامه سوابق قبلی خود دارد.

Share this post