فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان، آبان ماه افتتاح می شود

جزء قاشمی

فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان، آبان ماه افتتاح می شود

آوای میهن نیوز: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در حاشیه بازدید مهندس آقا زاده، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان گفت: در سفر اخیر وزیر نیرو به استان زنجان با  دستور مقام عالی وزارت، فاز دوم این تصفیه خانه در آبان ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

«علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد: برای احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان تا کنون افزون بر ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط سرمایه گذار هزینه شده و بیش از ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: مدول اول این تصفیه خانه با ظرفیت ۱۲۵ هزار نفر احداث گردیده بود که با ارتقاء آن، ظرفیت مدول نخست افزایش یافته و ۱۹۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خاطرنشان کرد: با احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان، ظرفیت این تصفیه خانه به ۴۱۰ هزار نفر افزایش می یابد.

جزءقاسمی بیان داشت: فرآیند تصفیه فاضلاب در مدول نخست، سیستم لجن فعال و در مدول دوم SBR  می باشد که در فرآیند جدید تمام واکنش ها از قبیل ته نشینی، هوادهی و… در یک حوضچه انجام می شود.

این مسئول یادآور شد: پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به عنوان یکی از نمونه های موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کشور مطرح می باشد که با قرارداد BOT  به بخش خصوصی واگذار شده است.

Share this post