قانون حمایت از اطفال و کودکان یاریگر مددجویان است

کودک کار

قانون حمایت از اطفال و کودکان یاریگر مددجویان است

آوای میهن نیوز: مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: بهزیستی از معدود دستگاه‌هایی است که بطور مستقیم در مسیر مربوط به آسیب‌های احتمالی برای کودک همچون کودکان کار، کودک آزاری، فرار از منزل، کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی دخالت می‌کند و در این مسیر قانون حمایت از اطفال و کودکان نیز یاریگر بهزیستی است.
سلمان حسینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهزیستی با همکاری شرکای اجتماعی خود تلاش می کنند زمینه رفع بی توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی اقتصادی وغیره را در مورد کودکان فراهم کند.
وی با اشاره به برنامه های بهزیستی در مورد حمایت از کودکان از جمله محیط دوستدار کودک گفت: احترام به هویت مستقل کودکان و توجه به سن و جنس آنها، رعایت حق وابستگی کودکان، حفظ حریم خصوصی کودکان و رازداری و توجه به دیدگاه‌های کودکان را از جمله اصول و مبانی فکری برنامه دوستدار کودک ذکر کرد.
این مسوول، ادامه داد: ممانعت از هر گونه رفتار خشونت آمیز، تلاش برای بازپیوند به خانواده و بازتوانی خانواده به عنوان اولویت نخست در برنامه های توانمندسازی از دیگر برنامه های دوستدار کودک است.
حسینی مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خانه‌های شبانه‌روزی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند را یکی از حمایت‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: علاوه بر نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز بهزیستی، از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم در خانواده جایگزین نیز به عنوان امداد بگیر حمایت می کند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه حساسیت دوران کودکی در شکل گیری شخصیت فردی تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: بهزیستی تلاش می کند در صورت بی سرپرستی طفل و یا بی توجهی و سهل انگاری به کودک یا احتمال آسیب به سلامت اجتماعی، روانی، جسمی، اخلاقی و امنیتی کودک حمایت لازم را از آنها به عمل آورد.


Share this post