همه نهادها در تحقق ماموریت تعلیم و تربیت ایفای نقش کنند

همه نهادها در تحقق ماموریت تعلیم و تربیت ایفای نقش کنند

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار زنجان گفت: همه سازمان‌ها باید در تحقق ماموریت تعلیم و تربیت ایفای نقش کرده و در این امر با دستگاه آموزش و پرورش مشارکت و همیاری داشته باشند.

خدابخش مرادی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: این شورا نهادی موثر و بی بدیل در تحقق اهداف و ماموریت های آموزش و پرورش است و می تواند در تحقق اهداف و ماموریت های این دستگاه با بهره گیری از نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران یاریگر باشد.

وی ادامه داد: تشکیل این شورا نشان می دهد که آموزش و پرورش یک اداره نیست بلکه یک مجموعه استان شمول و کشور شمول است که نماد مشارکت سایرین را در آن می‌توان دید.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به اهمیت وجود اینترنت در مدارس، افزود: شرکت مخابرات استان با استفاده از ظرفیت های درون استانی و پیگیری از سطح وزارت اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارتقای پوشش اینترنتی مدارس به ویژه در مدارس روستایی اقدام کند.

مرادی با تاکید بر لزوم نیازسنجی از طرح امین در مدارس تصریح کرد: تقویت اعتقادات مذهبی به یقین در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است و روحانیون که در مدارس حضور می یابند باید با توجه به مسائل روز و اقتضائات زمانه  نسبت به شبهات دانش آموزان پاسخگو باشند.

وی با اشاره به شروع انتخابات و دعوت از اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان در بسترسازی مناسب و حضور حداکثر مردم در این عرصه، از فرهنگیان خواست همچون دوره های گذشته یاریگر مسؤول در برگزاری انتخابات باشند.

مرادی همچنین خواستار تشکیل جلسه تخصصی برای ایجاد فضاهای آموزشی جدید با مشارکت ارگانهای مربوطه و خیرین مدرسه ساز شد و افزود : با بهره گیری از ظرفیت های قانونی باید نسبت به حل مشکل کمبود فضاهای آموزشی که مسئله امروز شهر زنجان است اقدام شود.  

Share this post