۲۷ هزار نفر از استان زنجان تحت پوشش بهزیستی هستند

۲۷ هزار نفر از استان زنجان تحت پوشش بهزیستی هستند

آوای میهن نیوز- مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: درزمان حاضر هشت درصد به تعداد ۲۷ هزارو ۳۲۷ خانوار زنجانی تحت پوشش خدمات بهزیستی این استان هستند که از این تعداد ۶۵ درصد مستمری بگیر بوده و ۳۵ درصد مابقی از سایر خدمات این اداره بهره مند می شوند.

سلمان حسینی افزود: بهزیستی در کنار تامین سایر نیازمندی‌های خانواده‌های تحت پوشش با اجرای اقدامات متناسب و با استفاده از منابع دولتی همچنین استفاده از ظرفیت خیرین و سایر نهادها و ارگان‌های مختلف نسبت به تامین مسکن مناسب برای خانواده‌های تحت پوشش اقدام می‌کند.

وی یادآورشد: بر این اساس طی سه ماهه اول سال جاری ۲۲ واحد مسکونی احداث و تحویل مددجویان واجد شرایط شده که این میزان در مجموع سال گذشته ۱۴۹ واحد مسکونی بوده است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تسهیلگری اشتغال جامعه هدف بهزیستی خاطرنشان کرد: سالانه بودجه‌ای برای اشتغال مددجویان تحت پوشش به بهزیستی استان زنجان اختصاص می‌یابد که از طریق بانک‌های عامل استانی و با معرفی ادارات بهزیستی شهرستان‌ها به مددجویان پرداخت می‌شود.

وی، پرداخت بیمه سهم کارفرمایی تا سقف ۲۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه و حداکثر برای مددجویان امور اجتماعی و بهبود یافتگان پنج سال به استثنای معلولین که بر اساس بخشنامه مانع زدایی محدودیت زمانی حذف شده است، حمایت از کلیه افراد جامعه هدف که به صورت خویش فرمایی بر اساس انعقاد قرارداد با تامین اجتماعی ( برای مشاغل آزاد – کارگران ساختمانی – مشاغل خانگی) بیمه پرداخت می کنند و اطلاعات آنها در سامانه مددجویان ثبت شده رااز جمله اقدامات بهزیستی در تثبیت اشتغال مددجویان ذکرکرد.

حسینی تصریح کرد: طی سه ماهه نخست امسال ۱۳۹ فرصت شغلی برای مددجویان این دستگاه ایجاد شده است و میزان اشتغالزایی برای این قشر طی سال گذشته ۶۷۵ مورد بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین سال گذشته برای یک هزار و ۱۰ نفر بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی به مبلغ هفت میلیارد تومان از سوی بهزیستی زنجان پرداخت شد.

حسینی میزان جبران کارآیی معلولین را ۳۰ نفر به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در سال گذشته بیان کرد و گفت: هم اکنون ۹۶ موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و انتفاعی برای خدمات دهی به معلولان زیر نظر بهزیستی استان دارای مجوز هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان یادآورشد: از این تعدا ۷۰ موسسه فعال و ۲۶ موسسه نیز غیرفعال است.

وی تعداد کل مراکز غیردولتی وابسته به بهزیستی زنجان را ۹۳ مرکز ذکر کرد و افزود: تاسیس مراکز مثبت زندگی اقدامی است که طی آن بهزیستی بخشی از خدمات خود را به محل زندگی مددجویان انتقال داده و ۲۲ وظیفه بهزیستی به این مراکز واگذار شده است و چون این مراکز در محل سکونت مددجویان بهزیستی هستند، مددجو به راحتی در همسایگی خود می‌تواند از خدمات بهزیستی بهره‌مند شود. و در حال حاضر ۳۹ مرکز مثبت زندگی در سطح استان فعالیت می کنند.

حسینی همچنین به اهمیت و نقش موثر جذب مشارکت‌های مردمی در رفع مشکلات مددجویان اشاره کرد و گفت: کلیه نذور نقدی و غیرنقدی اهدایی از سوی خیرین بین نیازمندان، اقشار آسیب پذیر و جامعه هدف بهزیستی در اسرع وقت توزیع می شود.

وی میزان مشارکتهای مردمی (نقدی، غیرنقدی و خدماتی ) به بهزیستی زنجان را طی سه ماه اول امسال بیش از ۲ میلیارد تومان ذکر کرد.

Share this post