پرداخت۷ ماه از پاداش و رفاهی کارکنان دولت  در استان زنجان

  استاندار زنجان گفت : استان زنجان تنها استانی است که توانسته ۷ ماه از پاداش و رفاهی کارکنان دولت را پرداخت کند. فتح اله حقیقی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: امسال سال بسیار سختی به لحاظ تخصیص بودجه و درآمدهای استان بود ...

01 بهمن 1399