حجاب امنیت روانی جامعه را تضمین می کند

آوای میهن نیوز: استاندار زنجان گفت: در موضوع حجاب اگر بخواهیم تبلیغی عمل کنیم نمی توانیم موفق باشیم چراکه مساله حجاب پیش از آنکه یک مساله شرعی باشد، یک مساله عقلی است، لذاحجاب در واقع به عنوان امنیت روانی جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، ...

07 اردیبهشت 1401