آغاز فعالیت ادارات زنجان از شنبه ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود

شهامی

آغاز فعالیت ادارات زنجان از شنبه ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کاری اداری در این استان همزمان با سراسر کشور از ۲۱ خرداد تا سوم شهریور امسال از ۷ صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

مرتضی شهامی در گفت و گو با خبرنگاران  افزود: از آنجا که در ساعت کار جدید، کاهش ساعت های فعالیت ها را داریم بنابراین این موضوع نیازمند مصوبه دولت بود.

وی ادامه داد: پیش از این موضوع تغییر ساعت های کاری و نه کاهش آن، مطرح بود که این امر به استان ها واگذار شده بود ولی با مصوبه جدید دولت، ساعت کاری اداری در این استان همزمان با سراسر کشور از ۲۱ خرداد تا سوم شهریور امسال از ۷ صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید با به‌کارگیری راهکارهای مناسب در صرفه‌جویی انرژی نقش مهمی ایفا کنند، همچنین برخی از دستگاهها می توانند با راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و تجدیدپذیر علاوه بر مدیریت مصرف، در تامین برق کشور نیز سهمی داشته باشند.

Share this post