اشتغال به کار۴ هزار مددجوی کمیته امداد در سال جاری

اشتغال به کار۴ هزار مددجوی کمیته امداد در سال جاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان خبرداد:

اشتغال به کار۴ هزار مددجوی کمیته امداد در سال جاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان با اشاره به اقدامات کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان گفت: امسال ۴ هزار مددجوی کمیته امداد سرکار می‌روند.

هدایت صفری درجمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم کمیته امداد توانمندسازی مددجویان با اشتغالزایی برای آنهاست.

وی با بیان اینکه نقش مددجویان کارآفرین در کاهش بیکاری و رونق تولید و اشتغال در جامعه تاثیرگذار است، تصریح کرد: طبق آمار ۴۱ درصد فرصت‌های شغلی سال قبل توسط کمیته امداد ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان از ایجاد ۳ هزار و ۶۹۵ فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد خبر داد و افزود:  با سرمایه‌گذاری ۸۷ میلیارد تومانی در سال گذشته برای مددجویان این نهاد و اقشار نیازمند جامعه در استان ایجاد شده است.

صفری ادامه داد: طبق همین رویکرد قرار است که برای ۴ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد فرصت شغلی ایجاد شود.

وی در پایان تاکید کرد: راهبرد توانمندسازی مددجویان در ابعاد فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی از طریق ارائه بسته‌های ویژه خدمتی دنبال می‌شود و رویکرد کمیته امداد در این بخش کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر در جامعه است.

 

Share this post