بازدید دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور از شرکت ایران ترانسفو زنجان

بازدید دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور از شرکت ایران ترانسفو زنجان

آوای میهن نیوز – گزارش تصویری-دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و دکتر افشارچی استاندار زنجان از شرکت ایران ترانسفو زنجان بازدید کرد.

در این بازدید از بزرگترین ترانسفورماتور کوره قوس الکتریک برای اولین بار در کشور توسط دکتر دهقانی فیروزآبادی و دکتر افشارچی رونمایی شد.

Share this post