با ورود دادستانی زمینه ایجاد ۱۰۰ سرمایه‌گذار در زنجان فراهم شد

دکتر عباسی

با ورود دادستانی زمینه ایجاد ۱۰۰ سرمایه‌گذار در زنجان فراهم شد

 

میهن نیوز- دادستان مرکز استان زنجان گفت: با ورود دادستانی زنجان زمین های واگذار شده ۳۰ ساله در شهرک های صنعتی استان که بلا استفاده مانده بود بازپس‌گیری شد و در زمان حاضر زمینه ایجاد ۱۰۰ سرمایه گذار در زنجان فراهم شده است.

دکتر بهروز عباسی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه افرادی به دنبال ایجاد بازار سیاه زمین در شهرک های صنعتی استان بودند تصریح کرد: با تشکیل دو جلسه در سال جاری که در راستای تحقق شعار سال بود مشکلات سرمایه گذاران که بیشترین مشکلات آنها نبود زمین، مالیات و بیمه بود بررسی شد و در این خصوص ۱۵ هکتار از زمین های پس گرفته شده در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار گرفت ‌.

وی ادامه داد: کمیته سه جانبه  دادستانی، بازرسی و شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل و با جدیت در راستای بازپس گیری زمین ها اقدام شد که در این خصوص سال گذشته ۶۰ هکتار  زمین از افرادی که هیچ گونه فعالیتی در زمین های واگذار شده نداشتند پس گرفته شد.

دادستان زنجان در ادامه با اشاره به صدور اسناد مالکیت برای اراضی وزمین ها گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دادسرا و دادگستری مربوط به املاک عادی است افزود:با تلاش همکاران مان ۹۵ درصد از اراضی ملی و دولتی در استان صاحب سند رسمی شدند.

وی ادامه داد: بیشتر تصرفات زمین ها مربوط به منابع ملی و دولتی بود که به علت باندبازی هایی که پشت صحنه اتفاق می افتاد این اراضی به تاراج می رفت اما با سند دار شدن زمین ها افراد سودجو دیگر نمی توانند به اموال دولت چشم طمع داشته باشند.

دکتر عباسی

Share this post