تمامی پروژه های البرز باید پیوست اجتماعی داشته باشد 

تمامی پروژه های البرز باید پیوست اجتماعی داشته باشد 

 

تمامی مناطق البرز باید مجهز به تصفیه خانه و استخرهای ذخیره و جذب آب شوند/در کارگروه زیربنایی بدنبال ارتقا سرانه ها هستیم/حق آبه و زیرساخت های بهره برداری از آن در البرز افزایش می یابد/بدون بررسی میدانی و نظر کارشناسی، تصمیمی در خصوص طرح ها اتخاذ نمی شود/طراحی یک بیمارستان هزار تختی برای البرز در دستور کار قرار گرفت

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: باید در طرح ها و پروژه های کارگروه زیربنایی بدنبال جبران سرانه ها در حوزه های مختلف باشیم چراکه البرز در این رابطه ضعف جدی دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در جلسه کارگروه زیربنایی که روز شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از طرح ها باید مورد بازدید میدانی قرار گیرد، افزود: بدون بررسی میدانی و اخذ گزارش کارشناسی نیم توان نظر درستی بر روی طرح ها داشت.

وی ادامه داد: در تمامی طرح ها و پروژه ها باید پیوست اجتماعی لحاظ شود چراکه اثرات ساخت و سازها بر روی محیط و جامعه حائز اهمیت است.

عبداللهی گفت: از سوی دیگر باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در مسیر گسل زلزله بنایی احداث نشود بلکه می توان بعنوان پارک و فضای سبز از این اماکن استفاده کرد.

وی افزود: ضرورت دارد برای تمامی مناطق استان دارای تصفیه خانه، حوضچه های آرامش و استخرهای ذخیره و جذب آب پیش بینی شود.

استاندار البرز گفت: درصدد هستیم حق آبه استان  و زیرساخت های بهره برداری از آن را افزایش و ارتقا دهیم تا مردم در آینده دغدغه آب شرب نداشته باشند.

وی افزود: با افزایش حق آبه استان از محل سدهای مستقر در استان، میزان بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی نیز کاهش می یابد.

عبداللهی گفت: باید در طرح ها و پروژه های کارگروه زیربنایی بدنبال جبران سرانه ها در حوزه های مختلف باشیم چراکه البرز در این رابطه ضعف جدی دارد.

وی افزود: با توجه به نظر مساعد وزیر محترم بهداشت، در خصوص ارتقا سرانه های بهداشتی و درمانی، باید درصدد طراحی یک بیمارستان هزار تختی برای البرز باشیم.

Share this post