توانمندسازی در سالمندان به افزایش عزت نفس آنان منتهی می‌شود

سالمند

توانمندسازی در سالمندان به افزایش عزت نفس آنان منتهی می‌شود

آوای میهن نیوز- کارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: یکی از عوامل موثر بر تاب‌آوری سالمندان، توانمندسازی آنان است، این کار موجب افزایش عزت نفس در آنان می‌شود و در کنار آمدن با استرس‌های زندگی موثرتر عمل می‌کنند.

رحیمه حسین‌خانی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با افزایش سن، به دلیل تغییرات متعدد فیزیولوژیک جسمی و نیز تغییرات روانشناختی و اجتماعی که به گونه‌ای اجتناب ناپذیر رخ می‌دهد، فرد با چالش‌های فراوان ناشی از ین تغییرات مواجه می‌شود که این چالش‌ها هر یک به منزله‌ یک استرس برای فرد محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به نام گذاری روز جهانی سالمند در سال ۲۰۲۲، با عنوان تاب آوری و مشارکت زنان سالمند اضافه کرد: تاب‌آوری، توانایی مقابله با شرایط دشوارو پاسخ انعطاف ‌پذیر به استرس‌های زندگی است، این ویژگی به افراد قدرت می‌دهد تا با مشکلات پیش رو مواجهه‌ای سالم داشته باشند، بر سختی‌ها فائق آیند و با جریان زندگی حرکت کنند و با موقعیت‌های غیر منتظره کنار بیایند.

این کارشناس با تاکید بر ینکه  تاب‌آوری پدیده‌ای ذاتی نیست، بلکه حاصل تعامل ویژگی‌های شخصیتی فرد و محیط است ادامه داد: این مهم از طریق آموزش، یادگیری، تمرین و تجربه حاصل می‌شود.

حسین‌خانی افزود: فرد تاب‌آور، نحوه‌ استدلال و نگرش متفاوتی در مواجهه با شرایط ناگوار اتخاذ می‌کند و بجای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در تبعات آن، به خود و توانایی ها  توجه بیشتری می‌کند.

وی اظهار داشت: با افزایش تاب آوری سالمندان فراز و نشیب های زندگی را می پذیرند و مشکلات غیرقابل اجتناب را همچون از دست دادن عزیزان راحت تر تحمل می کنند.

کارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه با اشاره به اینکه محور شعار سازمان ملل متحد در سال جاری” تاب آوری و مشارکت زنان سالمند ” است گفت: در تمام نقاط جهان، امید به زندگی زنان بیش از مردان است، بنابراین زنان سالمند باید بتوانند نقش خود را در خانواده و جامعه ایفا  کنند.

وی با بیان اینکه از سویی نابرابری جنسیتی واقعیتی است که در جوامع مشهود است اضافه کرد: نابرابری جنسیتی پدیده‌ای اجتماعی است که در آن با افراد متعلق به ۲ جنس به گونه‌ای یکسان رفتار نمی‌شود که این تفاوت ممکن است از تمایزات مربوط به بیولوژی، روانشناسی یا هنجارهای فرهنگی رایج در جامعه ناشی شود.

حسین خانی با اشاره به مسائل تاب آوری افزود: از جمله مسائل مرتبط با تاب آوری، معنویت و دینداری است، باور به خداوند مهربان که موجب افزایش سلامت روان در افراد می شود، همچنین افراد متخصص و درمانگر می‌توانند فرایند تاب آوری را به سالمندان آموزش دهند.

وی یادآور شد: از طرفی سالمندان می توانند فعالیت‌های جدید و دوستی‌های تازه برقرار کنند،در این راستا کارهایی همچون پیوستن به گروه های اجتماعی، گردهمایی های خانوادگی، بازی‌ها و سرگرمی‌های تازه و کارهای داوطلبانه بسیار مؤثر است.

گفتنی است یکم اکتبر ۲۰۲۲، برابر با ۹ مهر، روز جهانی سالمندان و در ایران هفته سالمندان امسال از ۶ تا ۱۲ مهرماه با هدف تکریم عزت و کرامت سالمندان با عناوین مختلفی نامگذاری شده است.


Share this post