تکلیف متقاضیان در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر زنجان مشخص شد

تکلیف متقاضیان در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر زنجان مشخص شد

میهن نیوز-رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: برای ۱۰ هزار نفر از متقاضیان حائز شرایط اولیه در شهرستان زنجان براساس اولویت بندی پیامک تشکیل پرونده ارسال شده است.
بهزاد کردلو،با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار نفر در استان زنجان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد بیش از ۴۳ هزار نفر مربوط به شهرستان زنجان است که در حدود ۱۵ هزار نفر مجرد (دختر و پسر) هم جزء این متقاضیان هستند.
وی با بیان اینکه برای ۱۰ هزار نفر از متقاضیان حائز شرایط اولیه در شهرستان زنجان و براساس اولویت بندی پیامک تشکیل پرونده ارسال شده است، اظهار کرد: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز پیامک تشکیل پرونده به متقاضیان ارسال شده است.
رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به اینکه تشکیل پرونده و پالایش اطلاعات متقاضیان در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر بر عهده اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان است، ادامه داد: در این شهرها هم وضعیت متقاضیان واجد شرایط تعیین تکلیف شده است.
کردلو با بیان اینکه متقاضیان بر مبنای متاهل بودن، سن متقاضی، تعداد فرزند اولویت بندی شده و جهت تشکیل پرونده به صورت مرحله‌ای پیامک به آنان ارسال می‌شود، گفت: متقاضیان با حضور در کارگزاری نهضت ملی مسکن نسبت به تشکیل پرونده و بررسی مدارک متقاضی اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: برای مابقی متقاضیان هم طی ماههای آتی به صورت مرحله‌ای جهت تشکیل پرونده، پیامک ارسال خواهد شد و در این میان به کارگزاری نهضت ملی مسکن مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده, افتتاح حساب و تخصیص پروژه خواهند شد.
رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان یاد آور شد: فرم «ج» تمام متقاضیان متاهل بررسی و در سامانه ثبت نام اعمال شده است و در زمان تشکیل پرونده نیز سابقه مالکیت (استعلام از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان) و سابقه ۵ سال سکونت نیز بررسی می‌شود.
کردلو متذکر شد؛ تکلیف بیش از ۶۰ درصد از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن از ابتدای شروع طرح تا کنون در استان زنجان (از لحاظ افتتاح حساب، رد درخواست، تایید نهایی و تخصیص پروژه) مشخص شده است.

Share this post