دادستان استان زنجان: برخورد با مفاسد اقتصادی در زنجان بدون هیچ تبعیض و اغماضی انجام می‌شود

دادستان استان زنجان: برخورد با مفاسد اقتصادی در زنجان بدون هیچ تبعیض و اغماضی انجام می‌شود

دادستان مرکزاستان زنجان در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی بدون هیچ تبعیض یا اغماضی انجام می‌شوند و آنهایی که متخلف هستند از آینده اقدامات ما در هراس باشند.

حجت‌الاسلام محسن کرمی با اشاره به اینکه رسالت بزرگ قوه قضائیه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است اظهار کرد: شناسایی و برخورد با این افراد با فرآیند مناسب اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و این موضوع محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام نیز با رعایت ضوابط و مقررات انجام خواهد شد بستر قانونی برخورد با مفاسد اقتصادی فراهم است و این کار را عزم داریم در استان زنجان انجام دهیم.

دادستان زنجان برخورد با مفاسد را جزو رسالت‌های اولیه خودمان می‌دانیم افزود: در این زمینه باید اهتمام جدی وجود داشته باشد.

به هیچ فردی اجازه فساد در استان زنجان نخواهیم داد

دادستان زنجان با بیان اینکه در این شرایط هیچ تبعیض یا اغماضی و یا نگاه جناحی و جریانی مصلحت اندیشانه‌ای نخواهیم داشت افزود: قطعا رفتارهای ما رفتارهایی خواهد بود که برای فعالان اقتصادی سالم ارمغان آرامش را در پی خواهد داشت.

وی افزود: این اقدامات برای کسانیکه می‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی سودمندی را برای جامعه و برای خودشان با رعایت قانون انجام دهند از این اقدامات ما بهره‌های مثبتی را خواهند برد.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به اینکه هدف ما این است که عرصه را برای فعالیت‌های اقتصادی مثبت فراهم کنیم عنوان کرد: در جایی که فعالیت‌ها اقتصادی ناسالم گسترش می‌یابد افرادی که می‌‌خواهند سالم کار کنند در تنگنا قرار میگیرند.

وی با تاکید بر اینکه با این اقدامات بنا نداریم جریان اقتصادی را کند کرده و یا متوقف کنیم و یا فعالان در عرصه اقتصادی سالم را مورد آسیب قرار دهیم افزود: با این اقدامات بنا داریم بسترهای مناسبی برای فعالان عرصه اقتصادی فراهم کنیم.

دادستان زنجان بیان کرد: آنهایی که متخلف هستند باید از آینده اقدامات ما در هراس باشند.

Share this post