شرکت‌های خدماتی، عملکردشان را شفاف ارائه دهند

شرکت‌های خدماتی، عملکردشان را شفاف ارائه دهند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان:

شرکت‌های خدماتی، عملکردشان را شفاف ارائه دهند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: واحدهای خدماتی فعال در شهرک‌های صنعتی این استان باید عملکرد خود را به صورت شفاف ارائه دهند.

ایرج احمدی در جمع خبرنگاران افزود: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با خرید سهام و پیگیری مداوم کارها از هیات‌مدیره شرکت‌های خدماتی می‌توانند نقش مهم و موثری در بهسازی شهرک و حل معضلات موجود داشته باشند.

وی اظهار داشت: در مقابل نیز مسئولان شهرک‌ها باید ضمن رفع مشکلات موجود نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خود و ارائه گزارش‌های مستند و مستدل از اقدامات صورت‌گرفته از بروز هرگونه ابهام و سوءتفاهم جلوگیری کنند.

احمدی خاطرنشان کرد: شرکت‌های خدماتی باید به فکر ایجاد درآمد پایدار برای اداره شهرک‌های صنعتی تحت مدیریت خود باشند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی، مجوز هزینه‌کرد در شهرک‌های واگذار شده را ندارد باید وصول مطالبات برای اداره این شهرک‌ها مورد توجه جدی شرکت‌های خدماتی باشد.

وی با اشاره به به الزام قانون برای واگذاری اداره امور شهرک‌های صنعتی به واحدهای صنعتی مستقر در آن شهرک، ادامه داد: در راستای عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ در نواحی و شهرک‌هایی که بیش از ۷۵ درصد زمین‌ها در فاز عملیاتی واگذار شده و حداقل ۵۰ درصد واحدهای مستقر به بهره‌برداری رسیده باشند، اداره امور شهرک یا ناحیه صنعتی به شرکت خدماتی متشکل از واحدهای صنعتی مستقر در آن شهرک یا ناحیه واگذار می‌شود.

احمدی با تاکید بر برگزاری به‌موقع مجامع شرکت‌های خدماتی، اظهار داشت: مصوبات این مجامع باید به صورت کامل عملیاتی و نتایج آن برای واحدهای صنعتی به عنوان سهامدار این شرکت‌ها محسوس باشد.

این مسئول گفت: همکاری نکردن برخی از واحدهای صنعتی در پرداخت حق شارژ و آب‌بها از عمده‌ترین مشکلات شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی استان زنجان است که رفع این مشکلات، همراهی و همکاری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها را می‌طلبد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون اداره امور در ۶ شهرک و ناحیه صنعتی استان زنجان به شرکت‌های خدماتی واگذار شده است.

 

 

Share this post