شهرداری هوشمند در استان قزوین در حال راه اندازی است

شهرداری هوشمند در استان قزوین در حال راه اندازی است

آوای میهن نیوز_مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: در راستای استقرار دولت الکترونیک و کاهش مراجعات به شهرداری های استان و ضرورت ایجاد وحدت رویه، شفافیت و تسریع در انجام فرآیندها با هدف غایی کسب رضایت شهروندان و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مطلوب و ارتقای سلامت اداری، شهرداری هوشمند در استان قزوین در حال راه اندازی می باشد.

محسن اسماعیلی با بیان اینکه مدیریت شهری در راس آن شهرداری به عنوان اداره کننده هر شهر، نقش اصلی را در تحقق شهر هوشمند بر عهده دارد، اظهار داشت: فناوری اطلاعات در فرآیند توسعه شهری و ارتقاء جایگاه مدیریت شهری در نظام اداری و اجرای مدیریت شهری و رفاه شهروندان از بخش‌های پیشران محسوب می‌شود و اگر به ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات در مدیریت شهری توجه شود مسیر توسعه شهری با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و شاهد تحولات بزرگی در شهر و شهرداری خواهیم بود.

وی در خصوص راه اندازی شهرداری هوشمند اضافه کرد: با ایجاد شهرداری هوشمند علاوه بر ایجاد شفافیت در امور خدماتی، دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان به شهرداری نخواهد بود و خدمات به صورت غیر حضوری ارائه خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه پیشگیری از سلیقه گرایی، شخص محوری و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان از مهم ترین ثمرات این سامانه است، افزود: با ارائه خدمات به صورت غیرحضوری گام مهمی در راستای شفاف سازی و اجرای حداکثری قوانین و مقررات برداشته خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: در همین راستا متقاضیان می‌توانند ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمان ملک خود را شامل تراکم، کاربری، سطح اشتغال، تعداد طبقات، عوارض و غیره را بر اساس لایه های اطلاعات مکانی و محاسبات سیستم رویت و سپس درخواست پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری ثبت نمایند.

وی با تاکید بر ضرورت الکترونیکی شدن خدمات شهرداری در راستای ایجاد شهر هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای رفع مشکلات شهری اظهار داشت: مطابق بند ۲ مصوبات صورتجلسه نشست شهرداران استان در اسفند ماه ۱۴۰۱ در راستای سال تحول دیجیتال شهرداری های استان قرارداد استقرار توسعه راهبردی شهرداری الکترونیک و هوشمند از طریق سازمان همیاری شهرداری های استان با شهرداری ها منعقد گردید و هم اکنون ۱۶ شهر استان در فاز نخست و ۱۰ شهر در فاز توسعه قرار دارد.

Share this post