مشمولان گروه پزشکي و پيراپزشکي به خدمت نظام وظیفه فراخوانده شدند

مشمولان گروه پزشکي و پيراپزشکي به خدمت نظام وظیفه فراخوانده شدند

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان خبرداد:

مشمولان گروه پزشکي و پيراپزشکي به خدمت نظام وظیفه فراخوانده شدند

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت : برابر اعلام سازمان وظيفه عمومي ناجا و ابلاغيه ستاد کل نيروهاي مسلح، مشمولان گروه پزشکي و پيراپزشکي به خدمت نظام وظیفه فرا خوانده شدند.

سرهنگ ” حسین عباسی ”  در گفتگو با آوای میهن نیوز اظهار داشت : برابر اعلام سازمان وظيفه عمومي ناجا مستند به ابلاغيه ستاد کل نيروهاي مسلح و با توجه به شيوع ويروس کرونا ، در جهت تامين کادر پزشکي، کليه مشمولان مورد نياز گروه پزشکي و پيراپزشکي که فارغ التحصيل شده و  در مدت يکسال مهلت معرفي قرار دارند بايستي تا آخر فروردين ماه سال۱۳۹۹ به دفاتر پليس + ۱۰ مراجعه و درخواست اعزام خود را ثبت کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: در صورت عدم معرفي تا آخر وقت تعیین شده  مرتکب غيبت شده  و غايب محسوب خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد:ً براي اين دسته از مشمولاني که اعزام خود را ثبت و در موعد مقرر به خدمت وظیفه اعزام شوند تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته شده که متعاقباً اعلام خواهد شد.

Share this post