مهندس گودرز رحمانی شهردار نرجه شد

مهندس گودرز رحمانی شهردار نرجه شد

مدیرکل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری قزوین  در جلسه معرفی شهردار نرجه بیان کرد: به شهرداریهای استان تسهیلات کم بهره جهت سرمایه گذاری در شهرها اختصاص می یابد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،صالحی افزود: درآمدهای پایدار در شهرداریها صرفا به معنی افزایش درآمد نیست بلکه بخشی از آن کاهش هزینه های غیر ضرور و صرفه جویی میباشد.وی ادامه داد:در حوزه سرمایه گذاری نیز باید با ایجاد تصویر قابل اعتماد به سرمایه گذاران و مشارکت و همدلی مردم در راستای ایجاد درآمدهای پایدار در شهرها حرکت کنیم.

وی در ادامه افزود:برای ایجاد درامدهای پایدار ،شهرداریها باید تلاش کنند تا با استفاده از تسهیلات کم بهره در راستای توسعه شهری گام بردارند.وی در ادامه افزود :کمک های دولتی به شهرداری نرجه در بودجه سالانه شهرداری حدود ۹۳ درصد بوده است و ۷ درصد باقیمانده از درآمدهای محلی کسب شده است که این موضوع با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور باید تغییر کند و شهرداریها در راستای خود کفایی قدمهای موثری برداشته و در تامین بودجه سالانه از ظرفیتهای محلی استفاده نماید.

وی تصریح کرد:توجه به بهبود عمر پروژه های عمرانی در حوزه مدیریت شهری میتواند یکی از راهکارهای مدیریت هزینه ها و درآمد پایدار در شهرداریها باشد.و دراین راستا باید با استفاده از مصالح استاندارد و مطالعه و پژوهش عملیات به افزایش عمر پروژه ها کمک کنیم.

صالحی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی عملکرد شهرداریها به مردم افزود:با اطلاع رسانی درست به مردم مشارکت و همراهی بیشتر شهروندان را در اداره شهر بدست می آید.

در پایان مراسم با حضور مدیرکل دفتر امور شهری،نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی،فرماندار تاکستان و برخی از مدیران شهرستان گودرز رحمانی به عنوان شهردار نرجه معرفی شد.

Share this post