هزیستی زنجان بیش از ۲ هزار پرونده دارای معلولیت شنوایی دارد

ناشنوایی

هزیستی زنجان بیش از ۲ هزار پرونده دارای معلولیت شنوایی دارد

ب

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: این اداره کل، در حوزه توانبخشی ۲۲ هزارو ۲۳۷ نفر را تحت پوشش دارد که از این تعداد ۲ هزارو ۹۷۹ پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت شنوایی است و یکهزارو ۳۴۷ نفر از این افراد مستمری بگیر و مابقی از سایر خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

 محمد محمدی قیداری با تاکید بر اینکه عدم برقراری ارتباط با ناشنوایان، این گروه از افراد دارای معلولیت را در انزوا قرار داده است افزود: کنوانسیون حفظ حقوق افراد دارای معلولیت استفاده از زبان اشاره را به رسمیت می‌شناسد و ترویج می‌دهد.

وی اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که زبان اشاره با زبان‌های گفتاری برابر است و کشورها را ملزم می‌کند تا یادگیری آن را تسهیل کنند و هویت زبانی جامعه ناشنوایان را ارتقا دهند.

این مسوول،  با اشاره به غربالگری شنوایی نوزادان در ۱۰ روز اول تولد، ادامه داد: بهزیستی استان به غربالگری شنوایی نوزادان و شناسایی اختلالات شنوایی در ۱۰ روز اول تولد کودک اقدام می‌کند و این در حالی است که کاهش ذخیره لغات، کاهش حافظه شنیداری، هجی کردن لغات و افت تحصیلی از مشکلات افراد ناشنوا به شمار می‌رود.

وی، شمار دانش آموزان دارای معلولیت شنوایی استان را ۲۶۷ نفر بیان کرد و گفت: سال گذشته ۵۸ کودک کم شنوا و ناشنوا از خدمات کاشت حلزون، دریافت سمعک، و… بهره مند شده اند.

 

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: این سازمان با توانمندسازی ناشنوایان تلاش دارد این قشر را برای حضور درجامعه آماده کند که در این راستا پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان ناشنوا، وسایل کمک توانبخشی، حرفه آموزی و مشوق های حمایتی برای کارفرمایان در صورت به کارگیری فرد معلول از دیگر خدمات بهزیستی است.

 محمدی با اشاره به فعالیت ۱۴۰ ورزشکار دارای معلولیت شنوایی استان نیز افزود: همه مسوولان دستگاه های دولتی و غیردولتی که در زمینه ارتقای ورزش افراد دارای معلولیت مسوولیتی برعهده دارند باید برای ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس آنان تمام تلاش خود را در راستای فراهم کردن امکانات به کار گیرند تا ورزشکاران بتوانند با پشتکار بیشتر به تلاش خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی برابر به فرصت ها و امکانات عمومی خاطرنشان کرد: استفاده از علائم هشدار دهنده، طراحی اپلیکیشن های ویژه حوادث افراد دارای معلولیت، تجهیز ادارات و دیگر ارگانها به سامانه های تصویری و نوشتاری از مهمترین فعالیت ها در حیطه مناسب سازی و برابری فرصت ها جهت افراد دارای معلولیت شنوایی در هنگام بروز حوادث است.

Share this post