توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی زیر ساخت های توسعه را تقویت می‌کند

توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی زیر ساخت های توسعه را تقویت می‌کند

معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار زنجان :

توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی زیر ساخت های توسعه را تقویت می‌کند

معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار زنجان گفت: توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی می تواند به عنوان زیر ساخت توسعه همواره مد نظر قرار گیرد.

دکتر خدابخش مرادی در جلسه بررسی اقدامات شاخص دستگاه های  فرهنگی و اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه توجه به  حوزه فرهنگی و اجتماعی می تواند زیرساخت‌های توسعه را تقویت کند افزود: حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه ای است که همواره در آن دغدغه های بسیاری دیده می شود و از حساسیت خاصی برخوردار است، لذا باید با برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه در راستای حساس کردن جامعه گام برداشت.

 وی ادامه داد: اگر به حوزه فرهنگی و اجتماعی توجه و اهتمام لازم انجام شود یقینا جامعه  مسیر بالندگی خود را با شتاب بیشتری به پیش خواهد برد.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان سپس با تاکید بر آثار مثبت حوزه فرهنگی و اجتماعی در جامعه اظهار داشت: سیاستگذاری، برنامه ریزی  و اجرای سیاست ها می تواند رضایت مندی، امیدآفرینی ،نشاط و پویایی و پاسخگویی را در جامعه به همراه داشته باشد.

 دکتر مرادی با طرح این سوال که امروزه در فرصت ها و مناسبت ها و خدمات چقدر به حوزه فرهنگی و اجتماعی توجه شده است؟ تصریح کرد: گاهی آنقدر به موقعیت های این حوزه نپرداخته‌ایم و بیان نشده است که حوزه فرهنگی و اجتماعی مغفول مانده است.

 وی با انتقاد از اینکه مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی  در تبیین خدمات و اقدامات انجام شده و همچنین در برنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی و استانی  این حوزه اقدامات را تبیین نکرده‌اند افزود: لذا اقدامات بالادستی  اقدامات دم‌دستی و عادی جلوه گر شده است.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار در ادامه گفت: کار کردن در حوزه فرهنگی و اجتماعی از جمله مداخله در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و امنیتی بسیار سخت تر از کار کردن در حوزه‌های دیگر است، لذا باید با دقت بیشتر به این موضوع پرداخت و اطلاع رسانی انجام شود.

 وی در پایان گفت:  باید با تلاش در حوزه فرهنگی و اجتماعی بتوان در مردم حساسیت ایجاد کرد و در ادامه مشارکت مردم را نسبت به حوزه فرهنگی اجتماعی حساس تر کرد.

گفتنی است هریک از مدیران استانی نیز در این جلسه دیدگاهها وبرنامه های اداره خود را مطرح کردند.

Share this post