توزیع ۱۶۰۰ تن روغن جامد ومایع در چند روز به سراسر کشور

توزیع ۱۶۰۰ تن روغن جامد ومایع در چند روز به سراسر کشور

دادستان تاکستان اقدام کرد:

توزیع ۱۶۰۰ تن روغن جامد ومایع در چند روز به سراسر کشور+فیلم

 

Share this post