بیش از ۵۲ درصد جمعیت زنجان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

عزیزخانی

بیش از ۵۲ درصد جمعیت زنجان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

میهن نیوز- مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی این استان قبل از انقلاب، ۷ درصد جمعیت را شامل می شد که اکنون به بیش از ۵۲ درصد رسیده و این موضوع نشان می هد چتر حمایتی تامین اجتماعی زنجان بسیار قوت گرفته است.

محمود عزیزخانی در نشست خبری با خبرنگاران استان با اشاره طبق  سرشماری جمعیت در سال ۹۵، جمعیت این استان بالغ یک میلون و ۵۷۴ هزار و ۶۱  نفر بود، افزود: از این تعداد تا پایان خرداد سال جاری، جمعیت تحت پوشش اداره بیمه تامین اجتماعی استان به ۵۷۱ هزار و ۵۵۳ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه این جمعیت بیمه شده به ۲ شاخه بیمه شدگان و مستمری بگیران تقسیم می شوند اضافه کرد: در بحث بیمه شدگان به  ۴۷۳ هزار و ۲۹۳ نفر و در شاخه مستمری بگیران ۹۸ هزار و ۶۰ نفر خدمات مورد نیاز ارائه می شود.

این مسوول با بیان اینکه بیمه شدگان ما بصورت کلی بیمه شده های  اجباری، حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، بیمه شدگاه خاص، کمک دولتی یارانه دولتی و بیمه بیکاری غیر تقسیم می شود ادامه داد: در بیمه شده اجباری ۱۲۳ هزار و ۵۵۹ نفر تحت پوشش داریم که  درحرف مشاغل بحث بیمه زنان خانه دار و دانشجویان را شامل می شود ۳۲ هزار  بیمه شده هستند.

عزیزحانی شمار بیمه شدگان اختیاری این استان را سه هزار و ۶۷  نفر عنوان کرد و افزود:  در بحث بیمه شدگاه خاص نیز ۳۵ هزار و ۴۴۸ هزار نفر و در بخش بیمه  بیکاری نیز به ۲ هزار و ۳۱۴ نفر خدمت ارائه می شود.

 مدیر کل تامین اجتماعی  استان زنجان با اشاره به اینکه کل کارگاه های فعال استان تا پایان خرداد امسال ۱۴ هزار و ۶۹۰ کارگاه را شامل می شود، ادامه داد: از دید سازمان تامین اجتماع و بیمه ای، کارگاههای حتی یک نفر کارگر داشته باشد، حق بیمه پرداخت می کنند، جزو آمار  محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه از کارگاههایی که بین صفر تا ۵ نفر بیمه شده  در استان دارند، ۱۱ هزار و ۶۷۲ کارگاه را شامل می شود، اظهار داشت: بین ۶ تا ۱۰ نفر بیمه شده یکهزار و ۳۷۵ کارگاه، بین ۱۱ تا ۵۰ نفر یکهزار و ۲۸۳ کارگاه، ۵۱ تا ۱۰۰ نفر بیمه شده  ۱۸۶ کارگاه و ۱۰۰ به بالا بقیه این عدد  را شامل می شود.

عزیزخانی با بیان اینکه  این اداره کل، در شاخه بیمه ای و درمانی نیز  با تمام قدرت و  با هفت شعبه  دائمی در بحث بیمه ای  خدمت رسانی می کند، خاطر نشان کرد: یک شعبه اقماری، چهار کارگزاری اصلی  و ۲ کارگزاری اقماری و در بخش درمان  نیز با ۲ بیمارستان و پنج درمانگاه خدمات مورد نیاز را به گروههای هدف ارائه می کنند.

Share this post