تحویل تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان تا پایان سال به متقاضیان

تحویل تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان تا پایان سال به متقاضیان

آوای میهن نیوز-مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: با تامین به موقع امکانات زیر بنایی تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان که در فرآیند تحویل قرار دارند تا پایان سال به متقاضیان تحویل داده می شود.

اصغراسماعیلی در جلسه شورای مسکن درمحل استانداری زنجان،از زحمات و تلاش های شبانه روزی شرکتهای خدمات رسان در تامین زیر ساخت های پروژه های نهضت ملی مسکن قدردانی کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نسبت به تامین زیر ساختها در پروژه های نهضت ملی مسکن بسیار تاکید دارد. 

وی بر لزوم تقویت همکاری و تعامل شرکتهای خدمات رسان در ایجاد و تامین زیر ساخت سایر پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجان تاکید کرد و بیان داشت: تامین به موقع زیر ساختها باعث می شود تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هم در زمان تعیین شده، انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: تعدادی از پروژه های نهضت ملی در شهر زنجان در سفر دور دوم رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی با تامین زیرساختها تحویل متقاضیان شد.

اسماعیلی تاکید کرد: با تامین به موقع امکانات زیر بنایی تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن که در فرآیند تحویل قرار دارند تا پایان سال در زنجان به متقاضیان تحویل داده می شود.

وی در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات نهضت ملی مسکن اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم این مهم در زنجان با مدیریت بانک مسکن به نحو مطلوبی انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،همچنین با اشاره به جابه جایی ساکنین کوی فلسطین به پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجان، گفت: خوشبختانه در سفر رئیس جمهور به استان این مهم انجام شد و تا خرداد ماه سال آینده هم فاز به فاز ساکنین این منطقه به پروژه های نهضت ملی مسکن انتقال داده می شوند.

اسماعیلی تصریح کرد: رویکرد و سیاست مهم اداره کل راه و شهرسازی این است که واحدهای مسکونی پروژه های نهضت ملی مسکن ابتدا باید از امکانات زیر بنایی برخودار شوند و بعد از تکمیل زیرساخت ها این واحدها به متقاضیان تحویل داده شود.

گفتنی است سهم استان زنجان از طرح نهضت ملی مسکن ۶۸ هزار واحد مسکونی است و برش استانی در نهضت ملی مسکن در بخش حمایتی ۲۷ هزار واحد است که نزدیک به ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تخصیص پروژه شده‌ است و مابقی بیش از هفت هزار واحد هم در مرحله تامین زمین و تخصیص پروژه است.

Share this post