دبستان و متوسطه اول غیر حضوری و متوسطه دوم و دانشگاه های البرز همچنان ترکیبی فعالیت داشته باشند

استاندار البرز

دبستان و متوسطه اول غیر حضوری و متوسطه دوم و دانشگاه های البرز همچنان ترکیبی فعالیت داشته باشند

/دانشگاه علوم پزشکی البرز برای مقابله با گسترش شیوع امیکرون برنامه و راهکار تخصصی ارائه دهد/حتی یک مورد فوت از کرونا نیز برای ما دردناک و تاسف بار است

آوای میهن نیوز: نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: حتی یک مورد فوت هم برای ما دردناک و تاسف بار است از این رو باید هر چه در توان داریم برای پیشگیری و درمان به کار گیریم.

مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا که روز شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: با توجه به شرایط شیوع گسترده سویه امیکرون، مدارس ابتدایی و متوسطه اول همچنان به صورت غیر حضوری و مدارس متوسطه دوم و دانشگاه ها به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) فعالیت خواهند داشت.
وی ادامه داد: ریاست محترم جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص اتخاذ تدابیر ویژه بومی سازی شده برای جلوگیری از شیوع امیکرون به استانداران اختیارات ویژه ای نیز داده اند.
عبداللهی گفت: بر این اساس ضرورت دارد دانشگاه علوم پزشکی با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی استان بدنبال راهکارهای موثر برای شکستن این چرخه شیوع تصمیم سازی و اقدام کنیم.
وی افزود: حتی یک مورد فوت هم برای ما دردناک و تاسف بار است از این رو باید هر چه در توان داریم برای پیشگیری و درمان به کار گیریم.
استاندار البرز گفت: ما در خط مقدم مقابله با کرونا هستیم بنابراین باید با تمام ظرفیت های موجود در میدان باشیم.
وی افزود: از دانشگاه علوم پزشکی استان انتظار می رود با توجه به شرایط موجود و تعطیلاتی که در پیش داریم، هر چه سریع تر برنامه و دستورالعمل لازم را برای پیش بینی های لازم، ارائه دهد.

Share this post