محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین شد

محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین شد

 

با رأی اعضای هیئت دولت، محمد مهدی اعلایی به عنوان استاندار جدید قزوین منصوب شد.

به گزارش آوای میهن نیوز، در جلسه عصر امروز هیئت دولت، محمدمهدی اعلایی به عنوان یازدهمین استاندار قزوین منصوب شد.

وی مدرک کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران داشته و هم اکنون دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار در دانشگاه شهید بهشتی است.

اعلایی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید قم است.

وی پیش از این، عضو هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران (از فروردین ۹۹ تاکنون)، مدیرکل ثبت احوال استان تهران (۹۶-۹۳)، معاون استاندار خراسان رضوی (۹۳-۹۱)، مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی (۹۱-۹۰) و مدیرکل تعاون استان های آذربایجان شرقی (۹۰-۸۷) و زنجان (۸۷-۸۵) بوده است.

تا پیش از این هدایت اله جمالی پور استاندار قزوین بود. وی از ششم شهریور سکان استان قزوین را بر عهده داشت.

محمد مهدی اعلایی

Share this post