نرخ بیکاری زنان زنجانی ۵٫۶ درصد است

مهندس جعفری

نرخ بیکاری زنان زنجانی ۵٫۶ درصد است

میهن نیوز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: نرخ بیکاری بانوان در سطح کشور حدود ۱۶ درصد و در استان زنجان قریب به ۵.۶ درصد است.

به گزارش آوای میهن نیوز، ، طیب جعفری،  در جلسه بررسی مسائل زنان کارآفرین استان زنجان اظهار داشت: با توجه به آمارهای سالیانه، نرخ بیکاری بانوان در سطح کشور حدود ۱۶ درصد و در استان زنجان قریب به ۵.۶ درصد است که این آمار بیانگر این موضوع است که استان زنجان ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیت اقتصادی خانم‌ها دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ظرفیت و استقبال خوب استان زنجان از اشتغال بانوان و کارآفرینی در این قشر جامعه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر حمایت‌های دولت از مشاغل مختلف هدفمند است به این معنا که وصول منابع مالی به دست فرد نیازمند حمایت رصد می‌شود تا اطمینان حاصل شود که نقدینگی به محل مناسب خود تزریق شود.

جعفری با بیان اینکه لازمه رشد و حضور مؤثر بانوان در بازار کار، تغییر نگاه عموم افراد جامعه است، به این منظور که امروز زنجیره تولید و اشتغال‌آفرینی بسیار گسترش یافته است، ادامه داد: منظور از فعالیت اقتصادی صرفاً حضور در کارخانه‌های صنعتی نیست و بانوان می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها مانند مشاغل خانگی به فعالیت بپردازند و برای خود و سایر بانوان نیز ایجاد اشتغال کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان لزوم فرهنگ‌سازی کارآفرینی و اشتغال بانوان در جامعه به عنوان یک اصل مهم در زمینه توسعه پایدار جامعه مورد تاکید قرار داد و گفت: نهادینه شدن این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است.

وی میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان و مردان زنجانی را ۴۷ درصد عنوان کرد، گفت: اقتصاد استان از ظرفیت‌های خوبی برای فعالیت زنان برخوردار است.

Share this post