کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک از مولفه‌های تامین امنیت و آرامش جامعه  است.

کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک از مولفه‌های تامین امنیت و آرامش جامعه  است.

آوای میهن نیوز: رئیس کل دادگستری استان زنجان در  اولین جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار گفت: هدف از برگزاری جلسات ستاد ،هم‌افزایی و هم‌اندیشی برای کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار است.

حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با بیان اینکه یکی از مولفه‌های تامین امنیت و آرامش جامعه، کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک است. اظهار کرد:تقویت بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه ای با ثبت دقیق اطلاعات این مجرمان در سامانه امری لازم و ضروری است ، چرا که اطلاعات ضابطین اعم از نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و سپاه بایستی بصورت دقیق و متمرکز جمع آوری و در دادسرا ثبت شود و اطلاعات این سامانه ملاک عمل قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود:بعد از اعلام لیست بصورت جامع ،کمیته سه جانبه میان نیروی انتظامی،اداره اطلاعات و سپاه تشکیل شود تا نسبت به تقسیم بندی مجرمان بصورت تخصصی در این واحد ها اقدام گردد.

وی ادامه داد:ثبت اطلاعات مجرمان حرفه ای و سابقه دار بایستی در تمامی شهرستانها انجام شود و نیروی انتظامی پیگیری نماید که چرا در دو شهرستان اقدامی در ثبت اطلاعات در پیش نویس صورت نگرفته  و چرا در دو دادسرای شهرستان نیز این اطلاعات وارد سامانه نشده است؟

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در اعطای مرخصی به این قبیل زندانیان سخت گیری های لازم مطابق قانون انجام شود چرا که  امنیت جامعه مهمتر از کاهش جمعیت کیفری است و اگر هم در مواردی  به موجب قانون مرخصی داده شود اسامی آنها در اختیار سه مجموعه نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و سپاه قرار گیرد تا بصورت نامحسوس تحت مراقبت باشند .

در این جلسه اعضای ستاد بصورت تخصصی به بیان دیدگاهها و مسائل پرداختند

Share this post