۳۰ مدرسه استان زنجان خواهر خوانده می‌شوند

۳۰ مدرسه استان زنجان خواهر خوانده می‌شوند

۳۰ مدرسه استان زنجان خواهر خوانده می‌شوند

کارشناس مسؤول امور زنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طرح ملی حامی (خواهر خواندگی) در ۳۰ مدرسه این استان طی سال تحصیلی جاری اجرایی می‌شود که این تعداد در سال تحصیلی گذشته ۲۴ مدرسه در نظر گرفته شده بود.

زهرا سلیمانی، در گفت و گو با خبرنگار ما، گسترش عدالت تربیتی و کاهش محرومیت با توسعه ارتباطات، تعاملات و تبادلات فرهنگی بین مدارس مختلف این استان را از جمله هدف کلی این طرح ذکر کرد.

وی یادآورشد: تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت، تقویت هویت ملی و حس نوع دوستی، ایجاد ارتباط و همدلی، ایجاد شبکه‌های فعال و فراگیر مشارکت و تبادل تجربیات و امکانات و ارتقاء فرهنگ عمومی مشارکت از اهداف کیفی طرح حامی است.

این مسؤول ادامه داد: بهره گیری از شیوه‌های متنوع تامین منابع مالی دولتی و غیردولتی با حفظ کارکردهای سیاست‌گذاری و نظارتی وزارت آموزش و پرورش از اهداف دیگر کیفی این طرح  است.

سلیمانی افزود: مستند به شیوه‌نامه اجرایی طرح حامی در دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش، ۳۰ مدرسه تحت پوشش طرح حامی قرار می گیرد که ساز و کارهای این کار نیز انجام گرفته است.

وی اظهار داشت:  این حمایت ها شامل خدمات بهداشتی و رفاهی، پشتیبانی، ورزشی و آموزشی است که در نواحی یک و ۲ استان زنجان و شهرستان‌های هدف شامل ابهر، خدابنده، خرمدره و طارم اجرا خواهد شد.

 این مسؤول ادامه داد: در زمان حاضر حامی در مدارس کشور در حال اجرا است و به موجب این طرح، مدارس برخوردار در یک پیوند عاطفی و دوستانه، حمایت از مدرسه‌ای غیربرخوردار را بر عهده گرفته و در ابعاد مختلف، آموزشی، مالی، پرورشی و فرهنگی اقدام به تبادل تجربیات و دستاوردهای خود می‌کنند

به گفته سلیمانی این طرح برای اولین بار سال ۹۷ در ۱۰ استان به صورت پایلوت اجرا شد و با توجه به نتایج مثبت اجرای آزمایشی طرح حامی و با تدوین نظام نامه و برنامه ریزی اصولی در تمامی استان‌های کشور اجرایی شده است.

Share this post