۶درصد تلفات جانی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی جهان متعلق به ایران است

زلزله

۶درصد تلفات جانی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی جهان متعلق به ایران است

کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری زلزله کشور، با بیان اینکه حدود یک درصد جمعیت جهان در کشور ایران زندگی می‌کنند، گفت: متاسفانه حدود ۶ درصد تلفات جانی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی جهان متعلق به ایران است.

محمدرضا ابراهیم پور در دوره آموزشی وبینار آموزشی با رویکرد زلزله، گفت: کیفیت مصالح ساختمانی و ابنیه و تراکم جمعیت ازجمله معیارهایی است که در میزان تاب آوری شهرها لحاظ می‌شود.

وی اظهار داشت: از مهم‌ترین الزامات، پرداختن به مسائل کالبدی بافت‌های مسکونی در شهرها، تبیین مفهوم تاب‌آوری و پیرو آن مقاوم‌سازی این بافت‌ها در مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی زلزله است.

کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری زلزله کشور، گفت: امروزه یکی از مهمترین مخاطراتی که شهرها را تهدید می‌کند خطر وقوع زلزله است، بنابراین کاهش آسیب شهرها و روستاها و در نهایت تاب آوردن شهرها در برابر مخاطراتی همچون زلزله ضروری است.

ابراهیم پور تاکید کرد: حدود یک درصد جمعیت جهان در کشور ایران زندگی می‌کنند و این در حالی است که حدود ۶ درصد تلفات جانی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی جهان متعلق به ایران است.

وی افزود: در گزارش شاخص ریسک جهانی زلزله، ایران از نظر در معرض بودن بلایای طبیعی در زمره کشورهای کم‌خطر قرار دارد اما از نظر آسیب‌پذیری در بین کشورهای با شاخص ریسک متوسط قرار دارد.

وقوع بلایای طبیعی به خصوص زلزله در محیط‌های شهری، اثرات بسیار مخربی را به وجود می‌آورد

کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری زلزله کشور، ابراز داشت: وقوع بلایای طبیعی به خصوص زلزله در محیط‌های شهری، اثرات بسیار مخربی را به وجود می‌آورد که عوامل اجتماعی در شهرها (توزیع جمعیت در گروه‌های سنی مختلف و تراکم آن در مناطق مختلف شهری، کیفیت مسکن، اشتغال،..) می‌تواند نقش بسزایی در کاهش یا افزایش آثار مخرب زلزله داشته باشد.

ابراهیم پور افزود: با توجه به واقع شدن شهر خرمدره در یکی از مناطق زلزله خیز ایران (واقع شدن گسل سلطانیه در غرب شهر خرمدره، گسل شمال استان زنجان) باعث بالا رفتن آسیب پذیری این شهر در برابر زلزله شده است، با در نظر گرفتن عواملی اجتماعی دخیل در کاهش و یا افزایش اثرات زلزله، در قالب چهار شاخص جمعیتی، مسکن، اقتصادی- اجتماعی و فاصله فیزیکی به کاربری‌های مورد نیاز و پرخطر در هنگام بروز زلزله به ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی این شهر در مقابل زلزله، پهنه‌ها و مناطق آسیب پذیر شهر شناسایی، بیانگر این مطلب است که ۱۳ درصد از شهر خرمدره دارای آسیب پذیری خیلی زیاد، و۱۰ درصد از شهر نیز از آسیب پذیری خیلی کمتری برخوردار است که این مقدار نشان دهنده آسیب پذیری پایین این ناحیه در بین سایر نواحی است.

وی به عبور گسل سلطانیه به طول ۱۴۰ کیلومتر از روستای ایوانک در جنوب باختری ابهر، تا قاضی کندی در باختر جاده زنجان-میانه و عبور از شهرهای ابهر، خرمدره، هیدوج، صایین قلعه، زنجان، زنجانرود اشاره کرد.

کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری زلزله کشور، به فاز اول نصب دستگاه‌های شتابنگار برخط در استان زنجان در سال ۱۳۹۹ در شهرهای زنجان، ابهر، سلطانیه، آب بر، ماه نشان، ارمغانخانه، اشاره کرد و افزود: توسعه شبکه شتابنگاری استان زنجان در فاز دوم با اختصاص پنج دستگاه شتابنگار برخط در شهرهای قیدار، زرین آباد، چورزق، گیلوان، سلطان آباد تا ۱۵ تیرماه عملیاتی خواهد شد.

Share this post